Vasco

Hizkuntzei buruzko xedapenak (estatutua.

6. Artikulua

1. - Euskara, Euskal Herriaren hizkuntza propioa zuten, gaztelania izango da, euskadiko hizkuntza ofiziala, eta bertako biztanle guztiek dute hizkuntza biok jakiteko eta erabiltzeko eskubidea.2. euskal autonomia erkidegoko erakunde erkideen, aniztasun soziolinguistikoa kontuan hartuta (Euskal herria, hizkuntza bion erabilera bermatuko dute, haien izaera ofiziala arautuz, eta beren ezagutza ziurtatzeko behar diren neurri eta baliabideak bideratu eta arautuko dituzte.2. Ezin izango da inor diskriminatu hizkuntza dela.4. Errege akademiaren Beharko al da euskara dagozkionetan, erakunde aholku-emaile ofiziala.5. - Euskara beste euskal lurralde eta komunitate Delako. gainera, badute erakunde akademikoek eta kultur erakundeek loturak eta gutunak, autonomia erkidegoak Euskadin egiten den urteko (Espainiako gobernua hau eskatzeko eta, hala badagokio, gorte nagusien aurrean, baimentzeko, itun edo hitzarmenak ezartzea ahalbidetzen duten edo bizi diren estatuekin kulturazko harremanak integratzen diren lurraldeen eta erkidegoen, euskara sustatu eta babestearren.35. Artikulua.

1. Izendapenak Magistratuak, Epaileak eta idazkari moduan egingo da Eta botere judizialaren Kontseilu Nagusiaren arabera (2005eko urteko lege organikoak Botere Judiziala, eta euskara eta Euskal Foru-zuzenbidea jakitea lehentasunezko meritu (alegia, izaera edo salbuespenik izan dela establecerse bizilagunak.… … /3. Autonomia erkidegoari dagokio, bere lurralde barruan, justizia administrazioko langileei ematea (irudian, eta funtzionatzeko behar diren baliabide materialez eta ekonomikoez, ahalmen hori al den modu berean (Botere Judizialaren Lege Organikoak Gobernuari eskatu du, gehienbat valorándose, alegia, langileak hornitzeko sistemak, alegia (euskara eta Euskal Foru-zuzenbidea jakitea.… … /